Zorginstellingen

Momenteel is er in Nederland een groot tekort aan artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. AVG-Polikliniek ondersteunt zorginstellingen door AVG-consultering ter plaatse of op de AVG-Polikliniek.

Wat doet de arts Verstandelijk Gehandicapten?

Mensen met een verstandelijke beperking ondervinden vaker en andere gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Daarnaast uiten mensen met een verstandelijke beperking hun gezondheidsklachten moeilijker, anders, of geheel niet en is er vaak beperkt ziekte-inzicht en ziektebesef. Comorbiditeit (er zijn meerdere aandoeningen aanwezig gerelateerd aan een (chronische) ziekte) en multimorbiditeit (er zijn meerdere aandoeningen/ziekten tegelijk aanwezig) komen vaak voor. Andere verschillen hebben te maken met de zeldzaamheid van syndroom-gerelateerde aandoeningen en symptomen en de risicofactoren die bij mensen met een verstandelijke beperking anders zijn dan in de algemene populatie.

De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van deze gezondheidsproblemen.
Vanuit deze deskundigheid is hij/zij in staat te behandelen en hierover adviezen te geven aan de patiënt, patiëntvertegenwoordigers, professionele begeleiders en andere artsen betrokkenen.

Workshops en scholing

AVG-Polikliniek is ervaren in het scholen van professionals werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Diverse workshop kunnen op maat worden aangeboden afhankelijk van de vraag. Populaire workshops die kunnen worden gegeven door AVG-Polikliniek behandelen onderwerpen zoals:

  • de wet Zorg en Dwang
  • medisch inhoudelijke onderwerpen (epilepsie, syndromen, spasticiteit, etc)
  • gedragsproblematiek
  • gebruik van psychofarmacaethiek,
  • etiologie van verstandelijke beperking, etc.
  • ethische dilemma’s

Wet Zorg en Dwang

AVG-Polikliniek ondersteunt zorginstellingen bij de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang. De WZD-arts / WZD-functionaris kan worden geconsulteerd en worden ingezet voor de beoordelingen in het kader van een WZD stappenplan en van medische verklaringen.

DIENSTEN VOOR ZORGINSTELLINGEN

Beoordelen onvrijwilllige zorg (WZD/WBGO)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 in werking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...

THEMA’S VOOR ZORGINSTELLINGEN

Medicatie veiligheid

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het medicatie gebruik hoger dan in de algemene populatie. Ook komen bij mensen met een verstandelijke beperking meer medicatie fouten voor. De oorzaken...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...