DIENSTEN

Beoordelen onvrijwilllige zorg (WZD/WBGO)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 in werking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Het...

Opstellen mediche-protocollen &risico-inventarisatie

E-consulting voor professionals ( gedragsdeskundigen, artsen, praktijkverpleegkundigen, paramedici, organisaties die werken met mensen met een verstandelijke beperking)Een volgend verhaalDit is mogelijk middels verschillende methodes van E-consulting;...

Etiologisch onderzoek

Voor een passende behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking is het van belang dat er etiologisch onderzoek wordt gedaan. De arts VG verricht etiologische diagnostiek in samenwerking met de klinische genetica en/of andere medisch...

Consult op locatie

AVG-consultering ter plaatse in de vorm van monodisciplinaire spreekuren waarbij specialistische arts VG zorg gericht op etiologie gerelateerde problematiek wordt geboden.Werkgebieden Epilepsie Spasticiteit, problemen bewegingsapparaat Gastro-intestinale problematiek...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en vertegenwoordigers ondersteunen bij het navigeren door soms onduidelijke...