THEMA’S

Chronische ziekten

Chronische ziekten komen bij mensen met een verstandelijke beperking vaker voor dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking. De chronische ziekte kan samenhangen met de oorzaak van de verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld epilepsie; deze aandoening komt vaak...

Syndromale aandoeningen

Verstandelijke beperkingen worden geclassificeerd naar ernst, maar ook op basis van onderliggende oorzaken (etiologie). In ongeveer de helft van de kinderen met een verstandelijke beperking is er geen verandering in het erfelijk materiaal bekend. Bij deze kinderen is...

Standaarden en richtlijnen

Zorgverleners handelen volgens kwaliteitsstandaarden, zoals richtlijnen en zorgstandaarden. In deze documenten staat beschreven wat goede zorg is en welke zorg geleverd zou moeten worden. Afwijken van richtlijnen en standaarden kan, maar moet gemotiveerd worden in het...

Infectie preventie

De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) kan worden benaderd voor advies op het gebied van infectie preventie en hygiëne beleid binnen de woongroepen, dagbesteding groepen en kinderdagcentra van zorginstellingen.BeleidsadviesAdvies op het gebied van...

Lifestyle problematiek

Bij mensen met een verstandelijke beperking komen veel problemen voor voortvloeiend uit een ongezonde levensstijl.  Ze bewegen minder, eten vaker ongezond, gebruiken vaker verslavende middelen etc. Vooral in de groep van mensen met een lichte verstandelijke beperking...

Multidisciplinaire samenwerking

De medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt gekenmerkt door multi- en interdisciplinaire samenwerking. Bij multidisciplinaire samenwerking werken teamleden naast elkaar aan deelproblemen van de patiënt. Bij interdisciplinair samenwerken wordt...

Palliatieve fase & Levenseinde

Het specifieke van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is dat de patiënt geheel of ten dele wilsonbekwaam is op het gebied van besluitvorming rondom het levenseinde. Voor veel patiënten zal de eis te hoog gegrepen zijn om voornamelijk op...

Gedragsproblematiek & psychiatrie

Geschat wordt dat 10-15 % van de personen met een verstandelijke beperkingen probleemgedrag vertoont. Daarnaast zouden 30-40 % van de volwassen met een verstandelijke beperking en 40 tot meer dan 60 % van de kinderen met een verstandelijke beperking samengenomen...

Preventieve zorg

Bij tenminste 50% van de mensen met een verstandelijke beperking is een oorzaak bekend van deze beperking. Deze oorzaken kunnen gelegen zijn in perinatale problematiek, genetische afwijkingen, stofwisselingsziekten of niet-aangeboren hersenletsel.  Inmiddels zijn bij...

Medisch-ethische dilemma’s

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn participatie, gelijke rechten en emancipatie tot gelijkwaardig burgerschap belangrijke uitgangspunten. Door gelijke rechten en goede ondersteuning toe te kennen aan mensen met een beperking, beschermt de...

ICT / domotica

Goede zorg is steeds meer afhankelijk van goede IT-diensten, zowel binnen als buiten zorgorganisaties. Begeleiders, (para-) medici en gedragsdeskundigen kunnen hun werk niet meer doen zonder IT-diensten die ze voorzien van informatie en handelingen ondersteunen.Veilig...

Medicatie veiligheid

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het medicatie gebruik hoger dan in de algemene populatie. Ook komen bij mensen met een verstandelijke beperking meer medicatie fouten voor. De oorzaken hiervoor zijn divers. Doelgroep gerelateerdEen deel van de problemen...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en vertegenwoordigers ondersteunen bij het navigeren door soms onduidelijke...

Vestigingen

Medische praktijk De vliegeraar
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere

Huisartsenpraktijk Waterwijk
Voorstraat 333 8226 KB Lelystad

Gezondheidscentrum De fenix, 1e etage
Lijnbaan 12, 8011 AR Zwolle

Huisartsenpraktijk Het dok
Vlechttuinen 1G, 8322 BA Urk

Artsinformatie

AVG-polikliniek:
AGB code 84058472

M. Fischer:
AGB code 84057012
BIG 39043893501

K. Magilsen:
AGB code 84026317
BIG 99061281901

R. van Dijken:
AGB Arts-VG 84025297
AGB Seksuoloog NVVS 90105515
BIG 59052417901

A. Kanninga:
BIG 79061991701
AGB Code 84121880

S. Beumer:
BIG 19912320301
AGB Code 84028026

Bedrijfsinformatie

AVG Polikliniek is onderdeel van AVG Consultancy B.V.
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere
KVK: 88527077

Privacy Policy
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling

Lidmaatschappen

NVAVG