Patiënt-systeem

In de leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking bestaan er vaak vragen bij de mensen die in contact staan met de client. Dit zijn niet alleen de ouders of begeleiders maar ook school, werk/dagbesteding, familie en vrienden. AVG-Polikliniek helpt bij het beantwoorden van deze vragen en helpt oplossingen bedenken

Wat doet de arts Verstandelijk Gehandicapten?

Mensen met een verstandelijke beperking ondervinden vaker en andere gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Daarnaast uiten mensen met een verstandelijke beperking hun gezondheidsklachten moeilijker, anders, of geheel niet en is er vaak beperkt ziekte-inzicht en ziektebesef. Comorbiditeit (er zijn meerdere aandoeningen aanwezig gerelateerd aan een (chronische) ziekte) en multimorbiditeit (er zijn meerdere aandoeningen/ziekten tegelijk aanwezig) komen vaak voor. Andere verschillen hebben te maken met de zeldzaamheid van syndroom-gerelateerde aandoeningen en symptomen en de risicofactoren die bij mensen met een verstandelijke beperking anders zijn dan in de algemene populatie.

De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van deze gezondheidsproblemen.
Vanuit deze deskundigheid is hij/zij in staat te behandelen en hierover adviezen te geven aan de patiënt, patiëntvertegenwoordigers, professionele begeleiders en andere artsen betrokkenen.

Samenwerking

AVG-Polikliniek werkt nauw samen met alle spelers die betrokken zijn bij een client. Vaak zijn er diverse professional uit verschillende zorg- en welzijnsorganisatie betrokken bij een client. Voor een optimale zorg en ondersteuning is het van belang dat er wordt samengewerkt.
De AVG-Polikliniek heeft als het nodig is contact met andere hulpverleners; medisch en niet medisch. Tevens onderhouden wij contacten met Veilig thuis, Wijkteams, JGZ, SAVE jeugdbescherming, GGD en andere organisaties die bij een client betrokken zijn.

DIENSTEN VOOR PATIENT SYSTEMEN

Beoordelen onvrijwilllige zorg (WZD/WBGO)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 in werking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...

THEMA’S VOOR PATIENT SYSTEMEN

Medicatie veiligheid

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het medicatie gebruik hoger dan in de algemene populatie. Ook komen bij mensen met een verstandelijke beperking meer medicatie fouten voor. De oorzaken...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...