DOELGROEP

Patiënten/Cliënten

AVG-Polikliniek helpt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking met de beantwoording van medische vragen en problemen die zijn gerelateerd aan de verstandelijke beperking.

Verwijzer

Bij mensen met een verstandelijke beperking zien we regelmatig behandelingen in de reguliere zorg vastlopen. Huisartsen, medisch specialisten en andere behandelaars kunnen in dat geval verwijzen naar de AVG-Polikliniek. In samenwerking met de verwijzer helpt de arts VG een passende behandeling of oplossing vorm te geven.

Zorginstellingen

Momenteel is er in Nederland een groot tekort aan artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. AVG-Polikliniek ondersteunt zorginstellingen door AVG-consultering ter plaatse of op de AVG-Polikliniek.

Collega AVG

AVG-Polikliniek ondersteunt collega’s arts Verstandelijk Gehandicapten door waarneming, al dan niet voor avond-, weekend en nachtdiensten. Intercollegiaal overleg met de arts verstandelijke gehandicapten is bij AVG-Polikliniek te allen tijde mogelijk.

Patient Systeem

In de leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking bestaan er vaak vragen bij de mensen die in contact staan met de client. Dit zijn niet alleen de ouders of begeleiders maar ook school, werk/dagbesteding, familie en vrienden. AVG-Polikliniek helpt bij het beantwoorden van deze vragen en helpt oplossingen bedenken.

Gemeenten en verzekeraars

De AVG-polikliniek helpt de verzekeraar en/of gemeente bij het vinden van de juiste zorgverlener voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel voor mensen met een WLZ-indicatie als ook patiënten die vallen onder de GZSP heeft de AVG-Polikliniek behandelmogelijkheden.

C.I.Z./Rechtbank

Vragen met betrekking tot onderzoek ihkv een rechterlijke machtiging of onderzoek naar de aanwezigheid van een verstandelijke beperking kunnen worden voorgelegd aan AVG-Polikliniek. De arts VG doet gedegen onderzoek, bestaande uit: dossier beoordelen, gesprekken met behandelaars en het cliënt-systeem en met de betreffende cliënt. 

Beroepsvereniging

AVG-Polikliniek verricht ondersteunende werkzaamheden tbv de beroepsvereniging van de artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. (NVAVG) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Aandachtsgebieden zijn ontwikkelen van richtlijnen, digitale gegevensoverdracht in de keten, medicatieveiligheid, praktijkvoering en interdisciplinaire samenwerking. 

Crisisdienst GGZ

Soms is onmiddelijk ingrijpen door de crisisdient van de GGZ nodig.  AVG-polikliniek kan worden ingeschakeld voor beoordelingen in het kader van de WZD.