Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid In Nederland wordt iedereen van 16 jaar en ouder ‘bekwaam’ geacht voor het aangaan van een behandelingsovereenkomst met een hulpverlener. De cliënt/patiënt wordt vanaf deze leeftijd in staat geacht een weloverwogen beslissing over zijn of haar...

Slaapproblematiek

Slaapproblematiek Het risico op slaapstoornissen is bij mensen met een verstandelijke beperking hoger dan in de normaal populatie. Kinderen Vooral op de kinderleeftijd komen slaapproblemen zeer vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat 30 – 85% van de kinderen met een...

Chronische ziekten

Chronische ziekten Chronische ziekten komen bij mensen met een verstandelijke beperking vaker voor dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking. De chronische ziekte kan samenhangen met de oorzaak van de verstandelijke beperking.  Bijvoorbeeld epilepsie; deze...

Syndromale aandoeningen

Syndromale aandoeningen Verstandelijke beperkingen worden geclassificeerd naar ernst, maar ook op basis van onderliggende oorzaken (etiologie). In ongeveer de helft van de kinderen met een verstandelijke beperking is er geen verandering in het erfelijk materiaal...

Standaarden en richtlijnen

Standaarden en richtlijnen Zorgverleners handelen volgens kwaliteitsstandaarden, zoals richtlijnen en zorgstandaarden. In deze documenten staat beschreven wat goede zorg is en welke zorg geleverd zou moeten worden. Afwijken van richtlijnen en standaarden kan, maar...

Infectie preventie

Infectie preventie De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) kan worden benaderd voor advies op het gebied van infectie preventie en hygiëne beleid binnen de woongroepen, dagbesteding groepen en kinderdagcentra van zorginstellingen. Beleidsadvies Advies op...