Zintuig problematiek

Zintuig problematiek Uit een grote Nederlands epidemiologische studie onder 1.598 volwassen met een verstandelijke beperking bleek slechthorendheid bij 30% van de mensen te bestaan. In bijna de helft van de gevallen was dit bij de start van de studie nog onbekend bij...

Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid In Nederland wordt iedereen van 16 jaar en ouder ‘bekwaam’ geacht voor het aangaan van een behandelingsovereenkomst met een hulpverlener. De cliënt/patiënt wordt vanaf deze leeftijd in staat geacht een weloverwogen beslissing over zijn of haar...

Slaapproblematiek

Slaapproblematiek Het risico op slaapstoornissen is bij mensen met een verstandelijke beperking hoger dan in de normaal populatie. Kinderen Vooral op de kinderleeftijd komen slaapproblemen zeer vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat 30 – 85% van de kinderen met een...

Klachten

Klachten Net als alle burgers hebben ook patiënten/cliënten bepaalde rechten en plichten. Deze dragen bij aan de kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid in de zorg. Alleen door waarborging van de rechten van de patiënt/client en de behandelaar kan er een goede...

Deskundigheidsbevordering

In het steeds veranderende landschap van de verstandelijk gehandicaptenzorg is scholing van professionals binnen en buiten instellingen van groot belang. Wet en regelgeving Wet en regelgeving is een onderwerp wat veel vragen en onzekerheid oproept. Trainingen en...

Handicap gebonden Medische Problematiek

Handicap gebonden Medische Problematiek Mensen met verstandelijke beperkingen hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen zonder beperking. Gezondheidsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking hebben een andere prevalentie dan in de normaal populatie....