C.I.Z./ rechtbank

Vragen met betrekking tot onderzoek ihkv een rechterlijke machtiging of onderzoek naar het bestaan van een verstandelijke beperking kunnen worden voorgelegd aan de AVG-Polikliniek. De arts VG doet gedegen onderzoek, bestaande uit: dossier beoordelen, gesprekken met behandelaars en het cliënt-systeem en met de betreffende cliënt. Ook beoordelingen ihkv de WZD worden verricht door de AVG-polikliniek.

Wat doet de arts Verstandelijk Gehandicapten?

Mensen met een verstandelijke beperking ondervinden vaker en andere gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Daarnaast uiten mensen met een verstandelijke beperking hun gezondheidsklachten moeilijker, anders, of geheel niet en is er vaak beperkt ziekte-inzicht en ziektebesef. Comorbiditeit (er zijn meerdere aandoeningen aanwezig gerelateerd aan een (chronische) ziekte) en multimorbiditeit (er zijn meerdere aandoeningen/ziekten tegelijk aanwezig) komen vaak voor. Andere verschillen hebben te maken met de zeldzaamheid van syndroom-gerelateerde aandoeningen en symptomen en de risicofactoren die bij mensen met een verstandelijke beperking anders zijn dan in de algemene populatie.

De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van deze gezondheidsproblemen.
Vanuit deze deskundigheid is hij/zij in staat te behandelen en hierover adviezen te geven aan de patiënt, patiëntvertegenwoordigers, professionele begeleiders en andere artsen betrokkenen.

Wet en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving zoals oa de Wet zorg & dwang, WGBO, WLZ en GZSP. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en vertegenwoordigers ondersteunen bij het navigeren door soms onduidelijke regelgeving of ingewikkelde procedures. Tevens kan de arts VG een rol vervullen bij de implementatie en uitvoering van wet en regelgeving.

DIENSTEN VOOR CIZ/Rechtbank

Beoordelen onvrijwilllige zorg (WZD/WBGO)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 in werking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...

THEMA’S VOOR CIZ/Rechtbank

Gedragsproblematiek & psychiatrie

Geschat wordt dat 10-15 % van de personen met een verstandelijke beperkingen probleemgedrag vertoont. Daarnaast zouden 30-40 % van de volwassen met een verstandelijke beperking en 40 tot meer dan 60...

Medisch-ethische dilemma’s

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn participatie, gelijke rechten en emancipatie tot gelijkwaardig burgerschap belangrijke uitgangspunten. Door gelijke rechten en goede...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...

Vestigingen

Medische praktijk De vliegeraar
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere

Medisch centrum Pandion
Botter 44-14. 8243 JE Lelystad

Gezondheidscentrum De fenix, 1e etage
Lijnbaan 12, 8011 AR Zwolle

Huisartsenpraktijk Het dok
Vlechttuinen 1G, 8322 BA Urk

Artsinformatie

AVG-polikliniek:
AGB code 84058472

M. Fischer:
AGB code 84057012
BIG 39043893501

K. Magilsen:
AGB code 84026317
BIG 99061281901

R. van Dijken:
AGB Arts-VG 84025297
AGB Seksuoloog NVVS 90105515
BIG 59052417901

A. Kanninga:
BIG 79061991701
AGB Code 84121880

Bedrijfsinformatie

AVG Polikliniek is onderdeel van AVG Consultancy B.V.
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere
KVK: 88527077

Privacy Policy
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling

Lidmaatschappen

NVAVG