Beroepsvereniging

De AVG-Polikliniek verricht ondersteunende werkzaamheden tbv de beroepsvereniging van de artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. (NVAVG) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Aandachtsgebieden zijn ontwikkelen van richtlijnen, digitale gegevensoverdracht in de keten, medicatieveiligheid, praktijkvoering en interdisciplinaire samenwerking. Tevens werkt de AVG-Polikliniek mee aan het ontwikkelen van een programma van eisen voor een elektronisch patiënten dossier specifiek voor de AVG.

Diensten voor beroepsverenigingen

Beoordelen onvrijwilllige zorg (WZD/WBGO)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 in werking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...

Thema’s voor beroepsverenigingen

Medicatie veiligheid

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het medicatie gebruik hoger dan in de algemene populatie. Ook komen bij mensen met een verstandelijke beperking meer medicatie fouten voor. De oorzaken...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...