Beroepsvereniging

De AVG-Polikliniek verricht ondersteunende werkzaamheden tbv de beroepsvereniging van de artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. (NVAVG) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Aandachtsgebieden zijn ontwikkelen van richtlijnen, digitale gegevensoverdracht in de keten, medicatieveiligheid, praktijkvoering en interdisciplinaire samenwerking. Tevens werkt de AVG-Polikliniek mee aan het ontwikkelen van een programma van eisen voor een elektronisch patiënten dossier specifiek voor de AVG.

Diensten voor beroepsverenigingen

Beoordelen onvrijwilllige zorg (WZD/WBGO)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 in werking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...

Thema’s voor beroepsverenigingen

Medicatie veiligheid

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het medicatie gebruik hoger dan in de algemene populatie. Ook komen bij mensen met een verstandelijke beperking meer medicatie fouten voor. De oorzaken...

Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en...

Vestigingen

Medische praktijk De vliegeraar
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere

Medisch centrum Pandion
Botter 44-14. 8243 JE Lelystad

Gezondheidscentrum De fenix, 1e etage
Lijnbaan 12, 8011 AR Zwolle

Huisartsenpraktijk Het dok
Vlechttuinen 1G, 8322 BA Urk

Artsinformatie

AVG-polikliniek:
AGB code 84057867

M. Fischer:
AGB code 84057012
BIG 39043893501

K. Magilsen:
AGB code 84026317
BIG 99061281901

Bedrijfsinformatie

AVG Polikliniek is onderdeel van AVG Consultancy B.V.
Postbus 30318, 1303 AH Almere
KVK: 88527077

Privacy Policy
Algemene voorwaarden

Lidmaatschappen

NVAVG